Privacy Statement Netexpo Internet

(Hierna: Netexpo)
 

In deze privacystatement informeren wij u hoe Netexpo, onder andere de aanbieder van netexpo.nl, omgaat met de persoonsgegevens die zij via haar websites en haar diensten verkrijgt.
 

Persoonsgegevens en verbruikgegevens


Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Een naam, een huisadres, maar ook vaak een e-mail adres en in sommige gevallen een IP-adres kunnen dus aangemerkt worden als persoonsgegevens.
 

Wanneer u op de website(s) van Netexpo persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Netexpo zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:

  1. Wanneer Netexpo op grond van wetgeving gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een  strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Netexpo in zo'n geval nauwgezet controleren of er is  voldaan aan alle wettelijke eisen die aan zo'n onderzoek ten grondslag liggen.
  2. Wanneer wij voor een dienst samenwerken met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om  gegevens over te dragen. Netexpo zal dan afspraken maken met de externe partij over de  bescherming van uw gegevens. Netexpo zal op de  naleving van die regels toezien. Voor de verschillende diensten die Netexpo aanbiedt worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.
  3. Wet- en regelgeving verplicht Netexpo om wettelijk vastgestelde klantgegevens  periodiek aan te  leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting lees je op de CIOT-sectie van de website van het Ministerie van Justitie.

Cookies


Om ervoor te zorgen dat onze website optimaal functioneert, monitoren wij het gedrag van onze bezoekers. Hiervoor plaatsen wij een aantal cookies. Een cookie is een klein bestand wat op uw computer wordt geplaatst ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.


Nieuwsbrief


Periodiek stuurt Netexpo haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden.
 

Links


Op de websites van Netexpo zijn diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.
 

Wijzigingen in dit privacybeleid


Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Netexpo. Wij zullen het actieve privacybeleid altijd op onze website publiceren.
 

Vragen?


Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.