Privacy Statement Netexpo Internet

(Hierna: Netexpo)
 

In deze disclaimer / privacyreglement informeren wij je hoe Netexpo, onder andere de aanbieder van netexpo.nl, omgaat met de persoonsgegevens die zij via haar websites en haar diensten verkrijgt.
 

Persoonsgegevens en verbruikgegevens


Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Een naam, een huisadres, maar ook vaak een e-mail adres en in sommige gevallen een IP-adres kunnen dus aangemerkt worden als persoonsgegevens.
 

Wanneer je op de website(s) van Netexpo persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Netexpo zal je gegevens nooit aan derden verstrekken. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:

  1. Wanneer Netexpo op grond van wetgeving gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een  strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Netexpo in zo'n geval nauwgezet controleren of er is  voldaan aan alle wettelijke eisen die aan zo'n onderzoek ten grondslag liggen.
  2. Wanneer wij voor een dienst samenwerken met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om  gegevens over te dragen. Netexpo zal dan afspraken maken met de externe partij over de  bescherming van uw gegevens. Netexpo zal op de  naleving van die regels toezien. Voor de verschillende diensten die Netexpo aanbiedt worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.
  3. Wet- en regelgeving verplicht Netexpo om wettelijk vastgestelde klantgegevens  periodiek aan te  leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting lees je op de CIOT-sectie van de website van het Ministerie van Justitie.

Cookies


Voor sommige onderdelen van de site en/of diensten van Netexpo is het noodzakelijk om een zogenaamde cookie te gebruiken. Dit is een klein bestand dat de website op uw computer plaatst met bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeuren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.


Nieuwsbrief


Periodiek stuurt Netexpo haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden.
 

Links


Op de websites van Netexpo zijn diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.
 

Wijzigingen in dit privacybeleid


Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Netexpo. Wij zullen het actieve privacybeleid altijd op onze website publiceren.
 

Vragen?


Als je vragen en/of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar info[at]netexpo.nl met het onderwerp 'Privacy'.
 

Meer informatie over privacy

Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen ontleend worden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Voor meer informatie kunt je terecht op de website van het CBP.