Highlights Nationale E-mail Benchmark 2017 DDMA

Rosa Vlasveld., 16-06-2017

Highlights Nationale E-mail Benchmark 2017 DDMA
 

"Dynamische content en korte e-mailcampagnes zijn het meest effectiefst"


Onderzoek toont aan dat hoe gerichter een e-mailcampagne is, hoe beter de e-mails presteren. Concreet houdt dit in dat kleine campagnes met gebruik van dynamische content en verzending buiten kantooruren, leiden tot de hoogste open- en klikratio’s.

De DDMA presenteerde gisteren de Nationale E-mail Benchmark 2017, die 4,7 miljard verstuurde e-mails in 185.000 campagnes door 2.901 bedrijven omvat. Dit alles verzorgd door 7 E-mail Service Providers (ESP’s), die bij elkaar een substantieel deel van het totaal aantal verstuurde campagnes in de Nederlandse markt vertegenwoordigen. Wij nemen graag een aantal belangrijke highlights van dit onderzoek met je door.


 

“Kleinere campagne-omvang wordt vaker gebruikt, lagere campagnefrequentie heeft voorkeur”


Opvallend is dat een kleine campagne-omvang vaker wordt ingezet door zowel B2B als B2C bedrijven. De campagnes zijn specifieker afgestemd op een bepaalde doelgroep, wat leidt tot betere resultaten: “Van alle campagnevariabelen gemeten in dit rapport, heeft de campagne-omvang de grootste impact op de ratio’s. De onderstaande grafieken tonen iedere ratio, per campagne-omvanggroep, in verhouding tot de gemiddelde ratio’s. Voor elke ratio geeft de kleinste omvanggroep de beste ratio’s. Hoe groter een campagne wordt, hoe negatiever de resultaten”.

Impact campagne-omvang
DDMA_Nationale_email_benchmark_impact_campagne_omvang.jpg


Bron: Nationale E-mail Benchmark 2017


 

“De ochtenden hebben een negatieve en de avonden een positieve impact op COR en CTR”


Timing heeft een grote impact op de prestaties van e-mails uit de campagne. Uit het onderzoek blijkt dat 72% van alle campagnes wordt verstuurd tijdens kantooruren. Overdag gedragen de COR en CTR zich gelijk. Tussen 08:00 en 12:00 is er een terugval in beide ratio’s, en aan het einde van de dag is er weer een opwaartse trend: "Uit de dataset van waarden met bewezen significant effect, kunnen we afleiden dat de impact van de dag waarop e-mails worden verstuurd relatief klein is, waarbij de ratio’s met slechts 0,6% toenemen, vergeleken met het gemiddelde. Voor de COR is er een positieve impact wanneer een e-mail verstuurd wordt op maandag, woensdag en zaterdag en een negatieve op dinsdag, donderdag en zondag. Voor de CTR is er een onbeduidend negatief effect op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen. Wanneer een e-mail wordt verstuurd op zaterdag, is er een 0,6% toename in de CTR vergeleken met het gemiddelde.”


 

“Gebruik van technieken verbetert de meeste ratio’s, vooral dynamische content"


De technieken in e-mailmarketing ontwikkelen snel en er zijn veel mogelijkheden. Opvallend is het toepassen van dynamische content. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 63% van de campagnes geen gebruik maken van dynamische content: “Maar als het wel wordt toegepast, dan heeft het de grootste positieve impact op alle ratio’s. De impact op de mobiele opens en clicks is zichtbaar met een toename van 2,0% en 3,0%.“


 

“In 2016 werd 40% van alle e-mails geopend op een mobiel apparaat. 2015 was dit 36%”


Mobiel gebruik neemt steeds meer toe en dat is ook te zien in het percentage e-mails (40%) dat op een mobiel apparaat wordt geopend. Bij de huidige ontwikkeling kan voor 2020 het zwaartepunt nog omslaan naar mobiel dominant.
DDMA_nationale_email_benchmark_open_mobiel_aparaat.jpg
Bron: Nationale E-mail Benchmark 2017

 

Belangrijke uitkomsten uit deze benchmark:

 
  • Algehele ratio’s. De COR is met 2,3% gestegen van 35,2% naar 37,5%. De CTR is licht afgenomen met -0,1% van 7,0% naar 6,9%. De CTO is afgenomen met 1,1%; van 17,4% vorig jaar naar 16,4% dit jaar. Sinds de benchmark van 2012 is de CTO steeds verder gezakt van 22,1% naar 16,4% dit jaar.
  • Campagne-omvang. Een campagne-omvang groter dan 10.000 heeft een negatieve impact op ratio’s tot -5,9%. 65% van de campagnes heeft een omvang kleiner dan 10.000. De kleinste campagne omvang, van 500 tot 1000, heeft de grootste positieve impact op de COR, met +9,67%, vergeleken met het gemiddelde. Dit kan een bewijs zijn dat kleinere campagnes beter op hun publiek zijn toegesneden en dus relevanter zijn voor de lezer.
  • Campagnefrequentie. Van de bedrijven die aan dit onderzoek deelnamen, verstuurden de meesten, namelijk 43,1%, 0-10 campagnes in 2016. 35,9% verstuurde 11-50 campagnes, 10,25% verstuurde 51-100 campagnes en 10,75% verstuurde meer dan 100 campagnes. Het gemiddeld aantal verstuurde campagnes per bedrijf is 64. De impact van de campagnefrequentie is positief in de omvanggroep van 0-10 campagnes per jaar. Gemiddeld verstuurden bedrijven meer campagnes dan in 2016.
  • Timing. De meeste sectoren focussen sterk op werkdagen en werktijden. Van alle campagnes werd 72% verstuurd tijdens kantooruren. Sommige sectoren (Retail, ‘Vrije tijd’ en ‘Reizen’) zijn zeer actief in de avonden en weekenden. Deze sectoren richten zich op vrijetijdsactiviteiten.
  • Technieken. Over het geheel genomen verbetert het gebruik van technieken (dynamische content, gepersonaliseerde e-mail en responsive design) de meeste ratio’s. Het gebruik van alle technieken is sinds vorig jaar toegenomen Responsive design is de meest gebruikte techniek (78%), gevolgd door dynamische content (37%) en gepersonaliseerde onderwerpsregel (6%). Het gebruik van dynamische content heeft de grootste impact op ratio’s. Toepassing hiervan verhoogt de ratio’s van zowel desktop als mobiel van +0,7 tot +3,0%, vergeleken met het gemiddelde. De sectoren die het meest technieken gebruiken, zijn ‘Goede Doelen’ en ‘Telecom’.
  • Mobiel gebruik. Van alle campagnes wordt 40% geopend op een mobiel apparaat en 60% op een desktop. Dit is een verschil van +4, vergeleken met de benchmark van vorig jaar (36%). Tijdens weekdagen wordt het meest op een desktop geopend. Maar in het weekend neemt mobiel soms over, met pieken ‘s nachts van 56%, ‘s morgens (tussen 08:00 en 09:00) 57% en ’s avonds (tussen 19:00 en 20:00) 52%.
 

Welke impact heeft een e-mailcampagne voor mijn bedrijf?


Bekijk de hele e-mail benchmark en leer meer over het onderzoek. Bekijk bijvoorbeeld de sectorspecifieke informatie en krijg inzicht in hoe e-mailcampagnes presteren in bepaalde sectoren. Hier vind je sectorspecifieke informatie over de verschillende ratio’s, timing en campagnefrequentie. En ben je na het lezen van dit blog benieuwd welke impact een e-mailcampagne heeft voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!
 

Rosa Vlasveld. Campaign manager

 

rosa@netexpo.nl

Thema's

 

Reageer.

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.