Gratis E-book

Lead nurturing in 8 stappen: stop met verkopen, help met aankopen.

Het benaderen van leads uit lead generation campagnes kan veel tijd kosten. Het salesteam wil daarom alleen de leads met de grootste verkoopkansen opvolgen. Met behulp van lead nurturing e-mailcampagnes is dit mogelijk. Leads worden door het marketingteam met relevante content 'opgewarmd' totdat ze klaar zijn om te kopen. Op dat moment vindt pas de overdracht van leads aan het salesteam plaats, stop dus met verkopen en help met aankopen. Verbeter met lead nurturing je online marketingstrategie en lead management. Ontdek met onze tips en het 8-stappenplan hoe je het hart en het brein van jouw relaties, klanten of leden voor je wint.

Download nu.

Gratis whitepaper.

Ledenbehoud met e-mailmarketing.

Ledenorganisaties staan voor een uitdaging: hoe behouden ze hun leden en blijft hun waarde tastbaar. Personalisatie van dienstverlening en communicatie helpt de aandacht en waardering van leden vast te houden. E-mailmarketing automation in combinatie met een goede database en persoonlijke e-mails biedt je de kans de waarde van je ledenorganisatie duidelijk maken. Leden blijven zo keer op keer voor je kiezen. Ren niet meer achter de feiten aan, maar geef je leden geautomatiseerd de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben.

Download nu.

Gratis whitepaper

Communiceren op maat door de overheid.

De samenleving digitaliseert en met persoonlijke en relevante e-mailcommunicatie verover je als (semi)overheid een plek in het hart en het brein van je doelgroep(en). E-mail slaat een brug naar al je andere marketing- en communicatiekanalen uit je communicatiestrategie. E-mailmarketing biedt op deze manier veel kansen voor het behalen van maatschappelijke én commerciële doelstellingen van semioverheid- en overheidsorganisaties.

Download nu.