Privacy policy.

 

Privacy policy Netexpo Internet.

(Hierna: Netexpo)
In deze privacystatement informeren wij je hoe Netexpo, onder andere de eigenaar van netexpo.nl, omgaat met de persoonsgegevens die via haar websites en haar diensten verkrijgt.
 
Persoonsgegevens en verbruikgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Persoonsgegevens kunnen een naam of een huisadres zijn, maar ook een e-mailadres en in sommige gevallen een IP-adres.
 
Wanneer je op de website(s) van Netexpo persoonlijke gegevens verstrekt, dan gebruiken wij die gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Wij verstrekken je gegevens nooit aan derden. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:
  • Wanneer Netexpo op grond van wetgeving gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een  strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard controleren wij in zo'n geval nauwgezet of er is voldaan aan alle wettelijke voorwaarden die aan zo'n eis ten grondslag liggen.
  • Wanneer Netexpo voor een dienst samenwerkt met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om  gegevens over te dragen. Wij maken dan afspraken met de externe partij over de  bescherming van je gegevens. Wij zien toe op de  naleving van die afspraken. Voor de verschillende diensten die wij aanbieden worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.
  • Wet- en regelgeving verplicht Netexpo om wettelijk vastgestelde klantgegevens periodiek aan te  leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting lees je op de CIOT-sectie van de website van het Ministerie van Justitie.
Cookies
Om ervoor te zorgen dat onze websites optimaal functioneren, monitoren wij het gedrag van onze bezoekers. Hiervoor plaatsen wij een aantal cookies. Een cookie is een klein bestand wat op je computer wordt geplaatst ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij geven jouw cookie- en/of persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze actie betrokken zijn. Alleen wanneer je uitdrukkelijk toestemming geeft, verstrekken wij gegeven aan derden. 

Nieuwsbrief
Periodiek stuurt Netexpo haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden.

Links
Op de websites van Netexpo zijn diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.
 
Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Netexpo. Wij zullen het actieve privacybeleid altijd op onze website publiceren.
 
Vragen?
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.